Interview

‘De vierde industriële revolutie raakt wel degelijk ook mensen’

Interview Robrecht Janssens van Agoria
Technologische bedrijven proberen in te spelen op de vierde industriële revolutie. Daarbij kunnen ze veel leren van innovatieve arbeidsorganisatie, vertelt Robrecht Janssens van Agoria, de bedrijvenorganisatie die het pad baant voor alle technologisch geïnspireerde bedrijven.

Op welke manier komen Industrie 4.0 en innovatieve arbeidsorganisatie samen?

"De klassieke Duitse definitie van Industrie 4.0 is nogal eng en vooral gericht op digitalisering. Wijzelf voegen er daarom een sterk mensgerichte component aan toe, wat hoort bij innovatieve arbeidsorganisatie. Want de vierde industriële revolutie wordt weliswaar gedreven door technologie, maar raakt wel degelijk mensen. Er ontstaat bijvoorbeeld door automatisering veel kortcyclisch werk in onze sector. Daarvan willen we de negatieve effecten elimineren."

Hoe dan?

"De sleutel is inzetten op teamwerk, op een betere taakverdeling, op alternatieve rollen, nadenken over nieuwe taken. Daardoor ontstaat namelijk meer jobvariatie, meer betrokkenheid en uiteindelijk meer tevredenheid. Er is eigenaarschap, meer creativiteit en de goesting om dingen vast te pakken en uit te werken. Mensen nemen weer initiatief. Wanneer ze zien dat iets niet goed gaat, gaan ze overleggen met collega’s om er iets aan te doen. En als ze het met hun team niet opgelost krijgen, overleggen ze met anderen. Wij hebben de afgelopen jaren sterk ingezet op sensibilisering, organisaties bewust gemaakt van dat we op een andere manier naar de organisatie van arbeid moeten kijken. Sommige bedrijven zijn hierin echte voorlopers. Andere hebben wat meer sturing nodig."

Wat zijn belemmeringen in dit traject?

"We zien soms angst voor verandering, bij zowel werkgevers als werknemers. We weten hoe het nu gaat en dat is veilig, de kwartaalresultaten zijn goed, op korte termijn loopt alles prima. Wat als we beginnen aan iets nieuws en het blijkt niet te werken? Maar sommige vragen zijn nu eenmaal niet op voorhand te beantwoorden. Een andere hinderpaal is dat er een gebrek aan visie is. We weten welke markt we willen bedienen met welke producten, maar over het hoe hebben we geen duidelijke ideeën."

Heb je een voorbeeld van wat er bij de voorlopers gebeurt?

"Niet zo lang geleden begeleidde ik een operationeel team bij het opstellen van een fleximatrix. We spraken met het team over ambities en toen vertelde iemand dat hij het werk van degene die producten verzendklaar maakte interessant vond. ‘Fantastisch dat ik dit nu weet,’ zei de vrouw die dat werk deed. ‘Nu weet ik dat ik op drukke dagen bij jou terechtkan.’ Binnen het team ontstond hierdoor een dialoog over hoe ze drukke verzenddagen zo konden organiseren dat bij deze vrouw de piekbelasting wat afgevlakt kon worden. Het durven uitspreken van die ambitie had direct veel effect op het niveau van goesting. Ik ben er fier op dat dat gebeurde."

Hoe werken jullie samen met Flanders Synergy?

"Flanders Synergy is een inhoudelijke partner van ons. Hun visie op de rol van mensen in organisaties past erg bij onze visie op de rol van mensen in de fabrieken van de toekomst. We hebben samengewerkt aan ons programma ‘Factories of the Future’ waarin we maakbedrijven ondersteunen bij hun toekomst hier in Vlaanderen. Flanders Synergy heeft bij sommige van onze leden ook een operationele rol als begeleider van productiebedrijven die in een verandertraject zitten."

Mirjam Streefkerk
Voeg toe aan selectie