Interview

‘Je moet meeslepend durven zijn, zonder loze beloften te doen’

Interview Paul Matthyssens, Antwerp Management School
Antwerp Management School stoomt de managers van de toekomst klaar om in een innovatieve arbeidsorganisatie aan het werk te kunnen gaan. Rector Paul Matthyssens: “Je moet een visionair zijn om in zo’n bedrijf te durven leiden.”

Waarom is leiderschap een belangrijk thema voor de innovatieve arbeidsorganisatie?

"Er is geen sector die de komende jaren niet zal worden aangetast door de veelheid van technologieën die elkaar ontmoeten en voor disruptie gaan zorgen. Werken in een innovatieve arbeidsorganisatie betekent dat je moet erkennen dat niemand eigenlijk nog met honderd procent zekerheid weet in welke richting de organisatie zich zal ontwikkelen. Zeker de raad van bestuur niet: dat zijn over het algemeen geen digital natives. Leiders hebben dus te maken met enerzijds de behoefte om snel te schakelen en het businessmodel te kunnen veranderen waar nodig, en anderzijds met de mensen in de raad van bestuur die dat afremmen. Je moet een visionair zijn om in zo’n bedrijf leider te durven zijn. Je hebt goede overtuigingskracht nodig om uit te leggen dat je niet kunt garanderen dat het businessmodel dat je kiest meer rendement oplevert. Je moet dus meeslepend durven zijn zonder loze beloften te doen."

Hoe ga je als leider om met die onzekerheid, in het werk van alledag?

"Een goede leider bindt zich niet vast aan kortetermijndoelstellingen en durft zijn onzekerheden over de toekomst van zijn organisatie ook te delen met de mensen om hem heen. Zo’n leider durft ook mensen van buiten de organisatie binnen te halen, om out of the box te kunnen denken. Als groot bedrijf zit je vaak vast aan een bepaalde logica, processen zijn onveranderbaar, afdelingen opereren los van elkaar en er zijn strikte targets. Dat model werkt bijna altijd tegen verandering. Kunstenaars en antropologen, designers en design thinkers, oprichters van startups: dit soort mensen binnenhalen geeft een turbo aan veranderprocessen. Zelf hebben we dat ervaren op onze marketingafdeling, waar we een aantal oud-studenten binnenhaalden die de afdeling hielpen om meer digitaal te opereren.

De leider is ook belangrijk om de transitie naar steeds complexere banen vorm te geven

De leider is ook belangrijk om de transitie naar steeds complexere banen in zowel de industrie als dienstensector vorm te geven. Werknemers moeten veel meer multifocaal gaan kijken, problemen vanuit veel verschillende perspectieven aanvliegen. Sommige mensen vinden dat heel lastig. Als leider moet je enerzijds de regelcapaciteit van mensen verhogen en anderzijds voldoende houvast geven. Doe je dat laatste te veel, dan beperk je dat eerste, dus de balans vinden is moeilijk."

Op welke manier werken jullie samen met Flanders Synergy?

"We huren Flanders Synergy soms in om onszelf nog meer te ontwikkelen in de richting van een innovatieve arbeidsorganisatie. Iets als een accreditatie voor een opleiding ligt institutioneel vast, dus onze uitdaging is om in deze wereld toch te zorgen voor innovatie. We willen meer customer centric gaan denken en de user experience centraal stellen, Flanders Synergy helpt ons om ervoor te zorgen dat onze teams over de muurtjes heen kijken. Maar Antwerp Management School en Flanders Synergy opereren ook als partners in crime, vooral op het gebied van onderzoek versterken we elkaar. We zijn bijvoorbeeld bezig met een onderzoek naar transgenerationeel leren, naar hoe oudere werkgevers hun kennis aan jongere collega’s kunnen doorgeven. Onze medewerkers werken soms ook bij beide organisaties, waardoor er kruisbestuiving ontstaat. We kunnen veel voor elkaar betekenen en dat zullen we in de toekomst ook zeker blijven doen."

Mirjam Streefkerk
Voeg toe aan selectie