Workshop

Deel je kennis

Een nieuwe kijk op loopbanen
Deze workshop is een echte ‘work’-shop. De ongeveer vijftig deelnemers worden écht aan het werk gezet. Er worden individuele vragenlijsten uitgedeeld en op grote posters op tafel zullen straks in kleine groepjes plusjes en minnetjes worden benoemd en gemeenschappelijke analyses gegeven. En het draait daarbij allemaal om loopbanen binnen een innovatieve arbeidsorganisatie.

Iedereen telt

Maar voor het zover is, neemt Mieke Van Gramberen het woord. “Zoals we hier zitten zijn we allemaal typische kenniswerkers, maar iedereen telt, óók de mensen die bijvoorbeeld stopcontacten monteren. De werkvloer. Wat hebben moderne bedrijven eigenlijk nodig om de toekomst van ‘werk’ aantrekkelijk te houden? Voor iedereen, ook en vooral voor de mensen die op de werkvloer het verschil maken?”

Weg met de ladder

Een onderzoeksteam samengesteld uit Ans De Vos, Roel Derijck (Antwerp Management School), Melissa Plasschaert (Tabor) en Flanders Synergy heeft hierond een project geformuleerd. Ans vertelt dat een innovatieve arbeidsorganisatie in principe veel meer alternatieven voor het invullen van een loopbaan heeft dan een traditionele organisatie. Ans: “We moeten af van de visie van een loopbaan als een verticale carrièreladder. Alleen maar hogerop.” Vlakke organisaties bieden nieuwe kansen en perspectieven. Maar dat roept volgens Ans ook vragen op, bijvoorbeeld bij HR-managers die het loopbaanbeleid moeten concretiseren. “We hebben niet alle antwoorden”, zegt Ans.  

Vragenlijsten

“Die antwoorden, die hebben jullie als deelnemers aan deze workshop zelf”, vult Roel aan. Hij deelt de vragenlijsten uit. “We willen uiteindelijk op zoek naar een stukje dienstverlening op dit gebied. Een product waar we andere HR-mensen en andere organisaties mee kunnen helpen. En daar willen we jullie als ervaringsdeskundigen graag voor inschakelen. Wat speelt er bij jullie binnen het personeelsbeleid? Waar zitten de problemen en hoe hebben jullie die opgelost? Waar moeten wij volgens jullie naar kijken?” We kunnen in deze workshop daadwerkelijk leren van elkaar.

Beloning

Eerst in stilte, maar hoe langer hoe meer in steeds luider geroezemoes worden de vragenlijsten ingevuld. Ervaringen worden uitgewisseld, tips vliegen over de tafels heen en weer. De discussie wordt weer centraal als het gaat over het onderwerp ‘beloning’. Hoe honoreer je mensen in de nieuwe situatie? Een lastige discussie, blijkt al snel. “Is er al iemand die dit probleem heeft opgelost?”, vraagt Ans aan de zaal. Ja, die is er. Er is een praktijkvoorbeeld van een bedrijf dat experimenteert met flexibele beloningsafspraken binnen zelfsturende teams. Voor sommige – grotere – werkgevers is dit echter lastig in te voeren, blijkt al snel, gezien bestaande maatschappelijke afspraken.

Ans rondt de bijeenkomst af. “Je ziet dat er veel hobbels zijn waar we over na moeten denken.” Roel bedankt de deelnemers. “We gaan met deze input, en met een vervolgonderzoek in co-creatie snel werken aan een concreet product. We houden jullie op de hoogte!”

Richard Derks
Voeg toe aan selectie