Workshop

En ze beginnen samen een fabriekje...

Valuestream teams in industriële organisaties
“We nemen de volgende probleemstelling”, zo steekt Seth Maenen van wal. “Twee mensen komen elkaar tegen op een cursus houtbewerking. Ze merken dat ze dezelfde visie hebben op zaken en complementair zijn. De ene is de man van het fijne werk, heel empathisch, en de ander is meer van het technische gedeelte, van het hakken en schaven. Ze beginnen samen een fabriekje.”

Seth schetst aan de hand van een eenvoudig voorbeeld van twee houtbewerkers hoe een organisatie steeds groter kan worden, er steeds meer mensen worden aangenomen, er steeds meer machines worden aangeschaft. Hoe de zaak langzaam groeit, zonder dat er meer rendement komt. “Er is steeds meer leiderschap nodig om het overzicht te bewaren. Hoe lossen ze het op? Ze stellen een middenkader aan”, zegt Seth met ironie. De zaal lacht.

Door-to-door

Flow creëren in een industriële organisatie, daar gaat het in deze workshop om. Met twee industriële bedrijven, Scandinavian Tobacco Group en Janssen Pharmaceutica Geel, wordt verder op valuestream teams ingegaan. “Zo kun je een afdeling op verschillende manieren indelen”, zegt Seth. “De functionele indeling, waarin een beperkt deel van de stroom weinig te zeggen heeft. Aan de andere kant staat het valuestream team: dat team heeft veel te zeggen, door de hele stroom heen. En er zijn twee tussenvarianten: het Bruggenhoofd, dat veel mag zeggen over een beperkt deel van de stroom en het Vuurtorenteam, dat de hele stroom behelst, maar weinig te vertellen heeft: je geeft het signaal, maar je mag het zelf niet oplossen.” De twee bedrijven vertellen over wat hun public statement was, hoe ze het implementeren van valuestream teams hebben aangepakt en wat ze geleerd hebben.

What’s in it for me?

Het veranderen van structuur brengt ook een andere cultuur met zich mee, van alle medewerkers worden andere vaardigheden verwacht. Hoe bouw je die in? Duidelijk komt naar voren dat beide bedrijven bezig zijn met de eerste stappen na de planning en implementatie. “We zitten nu op het spanningsveld van wat je wanneer gaat vertellen en wat je wanneer gaat doorvoeren. Je creëert met elke stap verwachtingen en angst. Veel mensen denken: what’s in it for me?” Beide bedrijven vinden het belangrijk om individueel met de mensen te gaan praten. De oudere medewerkers willen vaak blijven doen wat ze altijd deden, terwijl de jongeren open staan voor nieuwe functies en nieuwe uitdagingen. Er zijn nog veel zaken die zich in een woelige ontwikkeling bevinden. Vragen als: doen we meer met dezelfde mensen en niet hetzelfde met meer mensen? Wie doet wat? Zijn er mensen ontevreden met hun nieuwe rol? Verlangen mensen naar vroeger? Je moet durven loslaten, is de eindconclusie. En voor het bouwen van een dienst heb je een gedeeld jargon nodig, en dat kost tijd. Samen werken, samen praten en loslaten.

Hanneke Hendrix
Voeg toe aan selectie